Hodowla » Jascha z Morisvillu

Jascha z Morisvillu została zakupiona w 2006 r w Czechach jako 2 miesięczne szczenie. Ma cało czarne umaszczenie. Ojcem jest Czeski reproduktor Reno Jipo-Me, matką Airi z Morisvillu. Wolna od dysplazji stawów biodrowych HD-A. Potomstwu przekazuje bardzo dobre cechy psychiczne, popędy do pracy i dobre zdrowie. Większość jej synów pracuje w wydziałach k-9 policji. Suka hodowlana.