Hodowla » Bob Cul-Bo SK

Boba (Bonda) Cul-Bo sprowadziłem szczeniakiem ze Słowacji w 1999 roku. Ze względu na swoją socjalność i pogodne nastawienie jakie wykazywał od pierwszych chwil w hodowli jestem do niego najbardziej przywiązany. Bob (Bond) sprawdził się jako bardzo dobry reproduktor. Wolny od dysplazji stawów biodrowych HD-A. Spełnił w 100% pokładane w nim nadzieje i postawione przed nim zadania. Wartość hodowlaną najlepiej można ocenić po jego potomstwie. Przekazywał pewną psychikę, doskonały aport i obronę jak również prawidłowe stawy biodrowe i łokciowe. W hodowli mamy jego wnuczki.

Bond (Bob) Cul-Bo w wieku 7 lat podczas treningu z obrony.